Πολιτική Απορρήτου

Η ιστοσελίδα «hellenic-casino.com» δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητό σας στο διαδίκτυο. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε τα ακόλουθο κείμενο για να καταλάβετε πώς διαχειριζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Από καιρό σε καιρό η hellenic-casino.com μπορεί να αναθεωρεί αυτήν την Πολιτική για την προστασία προσωπικών δεδομένων ώστε να εκφράζει καλύτερα αλλαγές στις εμπορικές μας δραστηριότητες και να σας εξυπηρετούμε αποτελεσματικότερα. Η hellenic-casino.com θα καταβάλει λογικές προσπάθειες να δημοσιεύσει αυτές τις αλλαγές στην πολιτική απορρήτου, όπως δημοσιεύοντας τες στην ιστοσελίδα αυτή.

Παρακαλείσθε να επισκέπτεστε περιοδικά την ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερώνεστε για πιθανές αλλαγές. Προσέξτε την ημερομηνία που αναγράφετε κάτω, ώστε να γνωρίζετε πότε αναθεωρήθηκε η δήλωση. Οι χρήστες δεσμεύονται από την ισχύουσα εκδοχή της πολιτικής απορρήτου.

Η hellenic-casino.com προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει των ακόλουθων αρχών:

1. Θα ενημερώνεστε όταν η hellenic-casino.com συγκεντρώνει πληροφορίες από εσάς ή σχετικά με τις διαδικτυακές σας προτιμήσεις και προσδοκίες και θα σας εξηγείται πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες αυτές.

2. Οποιεσδήποτε πληροφορίες έχουν συγκεντρωθεί από εσάς προστατεύονται και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα, εκτός αν έχετε δώσει προηγούμενη συγκατάθεση να αποκαλύψουμε αυτές τις πληροφορίες. Ωστόσο, η hellenic-casino.com μπορεί να χρειάζεται να αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες προκειμένου να συμμορφώνεται με δικαστικές αποφάσεις, κλητεύσεις, κυβερνητικές αιτήσεις για επιβολή του νόμου, ή σε τρίτο πρόσωπο στο οποίο η ιδιοκτησία της hellenic-casino.com έχει μεταβιβαστεί μέσω εξαγοράς, συγχώνευσης, πώλησης στοιχείων ενεργητικού, κτλ. Παίρνουμε τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένων και ακατάλληλη πρόσβαση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες στα άτομα που χρειάζονται να γνωρίζουν τις πληροφορίες προκειμένου να ικανοποιήσουν το αίτημά σας.

3. Στην περίπτωση που διατηρούνται προσωπικές πληροφορίες κατόπιν της συμπλήρωσης του αιτήματός σας, η hellenic-casino.com θα ακολουθήσει μια διαδικασία να αλλάζει ή να διαγράψει τέτοιες πληροφορίες. Η ανανέωση των πληροφοριών σας ή η αίτηση για διαγραφή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την κάτω αναφερόμενη διεύθυνση. Προσέξτε να αναφέρετε το όνομά σας και σαφείς οδηγίες αναφορικά με οποιεσδήποτε αλλαγές στις προσωπικές σας πληροφορίες ή αν επιθυμείτε να σας διαγράψουμε από τη βάση δεδομένων μας. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να διαγραφτούν οι πληροφορίες σας από τη βάση δεδομένων, εμείς θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες όσο και το αίτημα διαγραφής ως απόδειξη συμμόρφωσης με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

4. Η ιστοσελίδα της hellenic-casino.com περιέχει συνδέσεις και προς άλλες ιστοσελίδες. Δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο, την ασφάλεια ή την πολιτική απορρήτου αυτών των ιστοσελίδων Θα ενημερώνεστε όταν υπάρχει σύνδεση με εξωτερική ιστοσελίδα.

5. Κατά το μέγιστο μέρος μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα αυτή χωρίς να αποαλύψετε προσωπικά δεδομένα. Οι εξυπηρετητές Web μας δεν συγκεντρώνουν ηλεκτρονικές διευθύνσεις αν δεν μας τις υποβάλλετε. Συγκεντρώνουμε το όνομα τομέα απ’ όπου προέρχεται η σύνδεση. Αυτή η πληροφορία χρησιμοποιείται στη συνάθροιση για τη μέτρηση των επισκεπτών της σελίδας, το μέσο χρόνο της επίσκεψης και τη συχνότητα επισκέψεων. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τη βελτίωση του περιεχομένου

6. Η ιστοσελίδα δεν προορίζεται σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Δεν επιδιώκουμε ή ενθαρρύνουμε τη μεταβίβαση πληροφοριών από και για ανήλικους.

7. Διεθνείς επισκέπτες της ιστοσελίδας της hellenic-casino.com οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι προσωπικές τους πληροφορίες μπορεί να μεταφερθούν σε υπολογιστές στις ΗΠΑ ή αλλού για να ικανοποιηθεί το αίτημά σας.

8. Χρήση cookies. Προκειμένου να βελτιώνουμε συνεχώς την ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε “cookies” να συγκεντρώνουμε πληροφορίες αναφορικά με την επίσκεψή σας. Το cookie είναι μια μικρή ποσότητα δεδομένων που μεταφέρονται σ’ έναν πλοηγό (browser) από έναν εξυπηρετητή web και μπορούν να διαβαστούν μόνο από τον εξυπηρετητή που σας τα απέστειλε. Οι πληροφορίες αυτές δεν αποκαλύπτουν προσωπικά στοιχεία σας και παραμένετε ανώνυμος εκτός αν εσείς παρείχατε στην Alcoa πληροφορίες προσωπικής αναγνώρισης. Εάν δεν επιθυμείτε να δέχεστε cookies μπορείτε να βρείτε οδηγίες στον πλοηγό σας για να απενεργοποιήσετε την τεχνολογία αυτή.

9. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με την Πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση:

hellenic-casino.com Editor
Playground Software, Inc
Dorado Mall Bldg Primer Alto
Suites 26 & 27
Bethania
Panama City, Republic of Panama
info@hellenic-casino.com