Προϋποθέσεις και Όροι Χρήσης

Η hellenic-casino.com διατηρεί την ιστοσελίδα αυτή προς πληροφόρησή σας, επιμόρφωση και επικοινωνία. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά μπορείτε να αντιγράψετε υλικό από την ιστοσελίδα για μη εμπορική, προσωπική χρήση. Παρόλο αυτά απαγορεύεται να διανεμηθεί, τροποποιηθεί, μεταδοθεί , επαναχρησιμοποιηθεί, αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων κειμένων, εικόνων, ακουστικού υλικού ή βίντεο χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της hellenic-casino.com.

Συγκεκριμένα σημεία της ιστοσελίδας αυτής ενδέχεται να περιέχουν πρόσθετους όρους σχετικά με τη χρήση και πρόσβαση. Η χρήση της ιστοσελίδας και η πρόσβαση στο υλικό που περιέχει διέπονται από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και εφαρμοστέο δίκαιο. Η πρόσβαση και η πλοήγηση στην ιστοσελίδα σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων :

1. Εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά, το υλικό της ιστοσελίδας αυτής προστατεύονται από δικαιώματα copyright πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της hellenic-casino.com, όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ή στο κείμενο στην ιστοσελίδα. Η hellenic-casino.com δεν εγγυάται ότι η χρήση πληροφοριών ή γραφικών που βρίσκονται στην ιστοσελίδα δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων που δεν σχετίζονται με την hellenic-casino.com.

2. Οι πληροφορίες που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Το υλικό μπορεί να ανανεώνεται και να τροποποιείται χωρίς προειδοποίηση. Η hellenic-casino.com και οι θυγατρικές της μπορούν να βελτιώσουν και/ή αλλάξουν τα προϊόντα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα ανά πάσαν στιγμήν χωρίς προειδοποίηση.

3. Οτιδήποτε αναφέρεται στη ιστοσελίδα σας προσφέρεται “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ”, ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, Η ΜΗ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ. ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

4. Η hellenic-casino.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή για ιούς που μπορούν να μολύνουν τον υπολογιστή σας ή άλλο εξοπλισμό λόγω πρόσβασης, χρήσης ή πλοήγησης στην ιστοσελίδα ή λόγω αντιγραφής οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνες, βίντεο ή ακουστικού υλικού από την ιστοσελίδα.

5. Η hellenic-casino.com δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει μέσω δεσμών. Όταν επισκεφτείτε μία ιστοσελίδα, παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι είναι ανεξάρτητη από την hellenic-casino.com και ότι η hellenic-casino.com δεν ελέγχει το περιεχόμενο. Επιπλέον, δεσμός προς μία τρίτη ιστοσελίδα δεν αποτελεί ένδειξη πως η hellenic-casino.com επιβεβαιώνει και δέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση της ιστοσελίδας αυτής. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η hellenic-casino.com ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ Η ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΥΤΗΣ, Η ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ Η ΑΛΛΟΙΩΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η hellenic-casino.com ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

6. Στην παρούσα ιστοσελίδα θα συναντήσετε διάφορα ονόματα, λογότυπα ή σήματα (εν συντομία “Σήματα“). Τα Σήματα είναι κατατεθέντα και μη κατατεθέντα σήματα της hellenic-casino.com και συνδεδεμένων εταιρειών. Τα σήματα που ακολουθούνται από ® είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα στις ΗΠΑ. Όλα τα υπόλοιπα είναι εμπορικά σήματα στις ΗΠΑ. Τίποτα που αναφέρεται στην ιστοσελίδα αυτή δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε εμφανιζόμενου Σήματος.